Ưu tiên học viên VnPro
Chức danh/Vị trí: Tester
Số lượng tuyển: 4
Lĩnh vực ngành nghề:
- Công nghệ thông tin
- Sinh viên/Mới tốt nghiệp/Thực tập
Địa điểm làm việc: TP.Hồ Chí Minh
Tính chất công việc: Giờ hành chính
Mô tả công việc:
-Hiểu rõ và test các sản phẩm của công ty theo các yêu cầu & chức năng […]