PDA

View Full Version : GMAT là gì?seabird
07-11-2005, 04:22 PM
*GMAT là gì ?
Graduate Management Admission Test là tiêu chuẩn đánh giá được phân phát bằng tiếng Anh, giúp cho các trường thương mại đánh giá khả năng của những ngưòi nộp đơn xin học thương mại và quản trị cấp cao. Các trường học sử dụng đề kiểm tra như là công cụ dự đoán trước thành tích ở nhà trường trong chương trình MBA hoặc trong các trương trình quản lý giáo dục khác.
*Tiêu chuẩn đánh giá GMAT :
Các bài thi GMAT đánh giá qua các từ, toán học cơ bản, khả năng phân tích mà bạn tiếp thu đựoc qua suốt thời gian đi học và làm việc. Nó không có đánh giá :
-Trình độ kinh doanh của bạn
-Kĩ năng nghề nghiệp
-Nội dung cụ thể trong chương trình học hay công việc trong chương trình đầu tiên của Đại học.
-Khả năng đặc biệt trong các môn học
-Năng lực riêng, như là động cơ thúc đẩy, tính sáng tạo, và các kĩ năng cá nhân

ngocdieu_vnpro
08-11-2005, 01:59 PM
Khuôn khổ và thờI điểm

Kỳ thi GMAT bắt đầu vớI phần viết _ phân tích, phần định lượng và phần đọc hiểu _phê bình_sửa câu.

Phần viết_ phân tích

Kỳ thi GMAT bắt đầu vớI việc viết _phân tích (AWA).AWA bao gồm 2 bài viết khác nhau _phân tích 1 vấn đề và phân tích 1 luận cứ .ThờI gian cho việc làm mỗI bài là 30 phút

Phần định lượng

Tiếp theo việc nghỉ giảI lạo 5 phút tuỳ ý ,bạn bắt đầu phần định lượng của kỳ thi GMAT. Phần này bao gồm 37 câu hỏI .Cho phép bạn có tốI đa 75 phút để hoàn thành toàn phần .

Phần đọc hiểu_phê bình_sửa câu

Sau khi giảI lao 15 phút tự chọn lần 2 ,bạn bắt đầu phần đọc hiểu_phê bình_sửa câu của kỳ thi GMAT. Phần này chứa đựng 41 câu hỏI .Bạn được phép tốI đa 75 phút để hoàn thành .

ISR3800
08-11-2005, 08:48 PM
Chà, đọc bài của bạn ngocdieu_vnpro cong thì tôi cũng chẳng thể hiểu được là kỳ thi GMAT này có những nội dung gì trong đó và phải làm thế nào nữa.

Đầu tiên là "... đánh viết phần viết...", chả hiểu là phải làm gì, đánh giá hay viết bài hay thế nào nữa.
Tiếp theo là "... bạn bắt đầu nói của kỳ thi GMAT...". Đặc điểm phần này là "...đọc hiểu, lý luận phê bình, sửa câu...". Tóm lại đây là phần reading hay là phần speaking????

Bạn ơi, khi bạn gõ xong, làm ơn đọc lại một chút. Hãy giả sử như mình là người không hề biết gì về những nội dung mà bạn đã gõ. Nếu lúc đó bạn có thể hiểu được thì may ra người khác mới hiểu. Còn nếu ngay cả chính bạn cũng không hiểu thì làm sao những người khác hiểu được.

Vài dòng nhắn gửi, hy vọng bạn không giận.

seabird
09-11-2005, 08:18 AM
Bài thi GMAT bao gồm 3 phần Analytical Writing Assessment, the Quantitative section, và the Verbal section
-Analytical Writing Assessment : viết, phân tích 1 vấn đề, thời gian làm bài là 30 phút.
-Quantitative section : định lượng tính toán, thời gian làm bài 75 phút.
-Verbal section : đọc hiểu, lí luận phê bình, sửa câu đúng, thời gian làm bài là 75 phút
Giữa các phần thi sẽ được nghỉ giải lao.

rosekiller
09-11-2005, 02:27 PM
Ok! VNPRO cũng là TC cho cả GMAT, GRE, TOEFL ... nữa phải ko?

ISR3800
09-11-2005, 07:22 PM
Hiện tại mới chỉ có GMAT là được phép thi ở các trung tâm khảo thí của Prometric và VUE. Còn GRE hay Toefl, Ielts thì vẫn phải thi ở chỗ xưa nay vẫn thi.

seabird
10-11-2005, 08:18 AM
Giới thiệu về kì thi GMAT

1. GMAT là gì ?
Graduate Management Admission Test là kì thi do tổ chức GMAC (The Graduate Management Adminision Council) lập ra giúp cho các trường quản trị kinh doanh đánh giá khả năng của những người nộp đơn xin học thương mại và quản trị cấp cao, trong chương trình MBA hoặc các chương trình quản trị sau đại học. Điểm số của kì thi GMAT được hơn 3,000 chương trình đào tạo quản trị kinh doanh từ hơn 1,500 trường quản trị kinh doanh sử dụng. Nhiều trường đòi hỏi phải có điểm số thi GMAT khi nộp đơn vào trường.

Bài thì GMAT đối với mỗi thí sinh là khác nhau, dựa vào sự tương tác các câu hỏi trên máy tính. Có nghĩa là khi thí sinh trả lời 1 câu hỏi, máy tính sẽ chấm kết quả đó đúng hay sai và làm cơ sở để quyết định câu hỏi kế tiếp. Khi thí sinh trả lời đúng 1 câu hỏi, các câu hỏi sau sẽ dần dần được nâng lên trình độ cao hơn, và khi thí sinh đáp sai 1 câu hỏi, máy tính sẽ chọn cho thí sinh câu hỏi tiếp theo ở mức độ thấp hơn. Sự chọn lựa câu hỏi phụ thuộc vào câu trả lời của thí sinh ở câu hỏi trước, và qua đó đánh giá được khả năng của thí sinh.

2. Đăng kí thi GMAT như thế nào ?
-Đăng kí thi online trên website www.mba.com , đòi hỏi thí sinh phải đăng kí thành viên của site. Lưu ý 1 điều là thí sinh phải nhập tên chính xác như trong Identification thí sinh sẽ xuất trình với trung tâm thi. Lệ phí thi chỉ có thể thanh toán bằng Credit Card.
-Gọi điện đến GMAT Service. Lệ phí thi sẽ thanh toán bằng Credit Card
-Fax hoặc gửi form đăng kí đến GMAT Service. Điền vào mẫu form đăng kí (bao gồm Appointment-Scheduling Form và Payment Information)
Thí sinh phải đăng kí thi trước 1 tháng. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng kí thí sinh sẽ nhận được confirmation letter về schedule qua email. Nếu thí sinh không cung cấp email thì thí sinh sẽ nhận confirmation qua thư. Tuỳ thuộc vào nơi thí sinh ở mà có thể mất vài tuần để nhận được thư.
Mọi sự thay đổi về schedule phải được thông báo trước ngày thi 7 ngày và sẽ chịu lệ phí cho mỗi lần thay đổi.

3. Bố cục đề thi GMAT :
Bài thi GMAT bao gồm 3 phần Analytical Writing Assessment, the Quantitative section, và the Verbal section.
Analytical Writing Assessment : viết, phân tích vấn đề, thời gian làm bài là 60 phút.
Quantitative section : định lượng tính toán, thời gian làm bài 75 phút.
Verbal section : đọc hiểu, lí luận phê bình, sửa câu đúng, thời gian làm bài là 75 phút

Giữa các phần thi sẽ được nghỉ giải lao.

4. Kết quả thi GMAT
Khi thí sinh hoàn tất đề thi GMAT, màn hình sẽ xuất hiện cho phép thí sinh chọn in ra hoặc huỷ bỏ điểm. Nếu như thí sinh chọn in phiếu điểm sẽ nhận được phiếu điểm không chính thức. Phiếu điểm chính thức sẽ có sau 20 ngày kể từ ngày thi, và được gửi đến các trường mà thí sinh đã đăng kí trong form.

Thí sinh chỉ được thi GMAT 1 lần trong vòng 31 ngày và 5 lần trong 1 năm.

Teehee
09-12-2005, 03:04 PM
ặc, tại sao phải post lên post xuống cái mà chủ nhân của nó đã post?!!!!
Ai thắc mắc gì về GMAT, GRE, SAT, TOEFL và ITP TOEFL thì lên www.iievn.org, hiện là ông trùm của Testing services ở Việt nam.