Xin chào mọi ng, do 1 thời gian đi làm k đúng chuyên ngành nên e đã quên rất nhiều kiến thức nên e muốn hỏi mọi ng chút:...