Chào mọi người, hiện tại em đang có vướng mắc như sau:
Cty em có 02 đường truyền (FTTH và leased lease VNPT). Đường...