Năm 2018, vẫn còn Voucher các loại trên thời hạn đến tháng 12 các bạn nhé.