đúng là nên mua X hơn và đó cũng là ý đồ của apple còn gì