Hi! mình đang gặp vấn đề về router cisco 3900. không biết vì lỗi gì mà ram tầm 180Mb là không truy cập được internet mặc...